Hovedvekten i utdanningen ligger på pedagogisk metodelære og utviklingspsykologi.

Barne- og ungdomsarbeideren arbeider vanligvis med grupper med barn og unge og enkeltbarn med behov for spesiell tilrettelegging/oppfølging i alderen 0 – 18 år i pedagogiske institusjoner.

Samhandlingskompetanse, personlig egnethet og politiattest kreves for utøvelse av yrket. Læretiden gjennomføres bla i og kvalifiserer til arbeid i:

  • Barnehager
  • Grunnskole
  • Sfo
  • Videregående skole

Fagbrev som helsefagarbeider eller barne -og ungdomsarbeider er en god plattform for videre studier på høyskole.