Leder, Toril Marlene Staxrud, Sigdal kommune

toril.marlene.staxrud@sigdal.kommune.no / 924 49 916

Nestleder, Hallvor Lilleslett, Gol kommune

hallvor.lilleslett@gol.kommune.no / 45 96 81 35

Styremedlem, Kari Larsen Foss-Pedersen, Nedre Eiker kommune

Kari.Larsen.Foss-Pedersen@nedre-eiker.kommune.no / 934 08 807

Styremedlem, Svein Foss, Flesberg kommune

sveinrudolf.foss@flesberg.kommune.no / 975 51 544

 

Varamedlemmer

 

Trond Døviken, Hurum kommune

Trond.Doviken@hurum.kommune.no / 915 22 942

Bjørnar Dahler, Lier kommune

Bjornar.Dahler@lier.kommune.no / 915 34 836

 

Leder av representantskapet

 

Solveig Vestenfor, Ål kommune

Solveig.Vestenfor@aal.kommune.no / 988 73 422

 

Nestleder av representantskapet

 

Jan Midtskogen, Sigdal kommune

jan.midtskogen@ringnett.no / 412 71 898