Lærlingen må selv fylle ut skjema C13 som ligger på hjemmesiden til Buskerud fylkeskommune.

Om du har lese- og skrivevansker eller andre utfordringer som gjør at du kan ha vanskeligheter med fagprøven, kan du søke om å få den særskilt tilrettelagt for deg.

Du må fylle ut dette skjemaet kalt C13.

Legg ved dokumentasjon fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten (PPOT) eller en legeerklæring.

Utfylt og underskrevet skjema sendes av opplæringskontoret sammen med oppmelding til fagprøven.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål eller trenger hjelp.