Har daglig eller jevnlig oppfølging av lærlingen

Instruktørens oppgaver:

  • Sammen med faglig leder, avklare lærlingens og virksomhetens forventninger
  • Gjennomføre veiledningssamtaler med lærlingen, ca. 1 time per uke
  • Gir lærlingen oppgaver som står i forhold til det nivå som lærlingen til enhver tid befinner seg på, gir systematisk tilbakemelding, veiledning og vurdering
  • Fortløpende vurdering av lærlingens utvikling og egnethet, faglig og sosialt
  • Utfordre lærlingen i forhold til planlegging, gjennomføring og evaluering av egne arbeidsoppgaver i henhold til læreplan
  • Sammen med faglig leder gjennomføre halvårlig vurderingssamtale med lærlingen (eller i forkant av bytte av læreplass), og lage en skriftlig halvårsrapport

Infoark: Instruktørens huskeliste

Instruktørens kvalifikasjoner

  • Faglig innsikt og utdanning og/eller praksis innenfor området virksomheten skal gi opplæring i
  • Evne til kommunikasjon med unge mennesker
  • Evne til å vurdere lærlingens utvikling

Det er ikke noe i veien for at faglig leder og instruktør kan være samme person. Les mer om Instruktørens huskeliste på denne siden.

Ta kontakt for mer informasjon om våre faglige ledere eller våre opplæringsprogram.