Som lærling er du likestilt med hvilken som helst annen ansatt.

Det innebærer plikter både overfor arbeidsgiver, kolleger og utdanningen din. Her har vi ramset opp de forskjellige kravene som stilles til deg.

 • Som lærling har du taushetsplikt, og du skal holde bedriftsinformasjon for deg selv
 • Du plikter til å møte til avtalt tid
 • Melde fra ved sykdom til ansvarlig leder pr telefon så snart som mulig
 • Bruke egenmeldingsskjema
 • Levere sykmelding så raskt som mulig
 • Skal du til lege, tannlege eller lignende søk om fri så tidlig som mulig
 • Følg reglementet som finnes på arbeidsplassen din
 • Bruk alltid pålagt arbeids- og sikringstøy
 • Delta i møter på lik linje som andre ansatte
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Ta i mot veiledning fra instruktøren og andre på opplæringsstedet
 • Dokumentere opplæringen
 • Avlegge ny eksamen i fag som mangler karakter
 • Eventuelt søke om fritak i fellesfag
 • Gå opp til fagprøve

Det er ikke alltid like lett å huske alt som kreves av en, se lærlingens huskeliste her.

Ta kontakt med oss her, om du har spørsmål om læretiden.