Om oss

Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud iks ble etablert i 1996 og har 3 ansatte.

Kontoret er et samarbeids og serviceorgan for kommunene og fylkeskommunen og har ansvar for planlegging og koordinering av fagopplæringen for disse. Opplæringskontoret skal bidra til opprettelse av læreplasser hos eierne, rekruttere lærlinger og kvalitetssikre opplæringen på arbeidsplassene.

Kontoret har spisskompetanse innenfor sitt og eiernes ansvarsområde mht. læreplaner for fagene og organiseringen av opplæringen. Det juridiske ansvaret for lærekontraktene er i kontoret og eierne har arbeidsgiveransvaret.

Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud har ansvar for skriving av lærekontrakt, oppfølging i læretiden og oppmelding til fagprøve etter 2 år.

Kontaktinformasjon Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS

Daglig leder Kristin Øvrum / 40 49 50 19 / kristin.ovrum@kob.no

Saksbehandler Marianne Johannessen / mob. 90 85 80 43 / marianne.johannessen@kob.no

Fagkonsulent Nina Lyngvi Lindås / mob. 474 17 202 / nina.lyngvi.lindas@kob.no

Fagkonsulent Renate Bjørnsen Lindhovd / mob. 995 23 690renate.bjornsen.lindhovd@kob.no