Her finner du en liste over medlemmer i representantskapet til Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS.

Representantskapet er eierorganet i Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS, og kan sammenlignes med en generalforsamling i et aksjeselskap. Det er det samlede representantskapet som utøver eierskapet i selskapet på vegne av alle eierne.

Her kan du se en oversikt over hvem som er medlemmer i representantskapet for perioden 2016-2019.

Oversikten over styremedlemmene ser du her.