Hovedregelen er at alle fagene på VG1 og VG2 må være bestått for å ta fag- eller svenneprøven.

Programfag må være bestått før lærlingen kan meldes opp til fagprøve.

Lærlinger som ikke har bestått i inntil to av fellesfagene, kan likevel fremstille seg til fagprøve. Eksamen i disse fagene må være avlagt innen to år etter at fagprøve er gjennomført, for at fagbrev skal utstedes. I følge opplæringsloven skal videregående skole legge til rette for at elever med stryk i fag kan avlegge ny eksamen ved oppstart av neste skoleår.

Unntak fra regelen

I noen tilfelle kan fagprøven likevel utstedes dersom:

  • Lærlingen eller eleven har vært fritatt for vurdering av karakter i faget
  • Lærlingen eller eleven har spesifikke lærevansker

Det må da foreligge en sakkyndig dokumentasjon fra Pedagogisk-psykologisk tjeneste og Oppfølgingstjenesten (PPOT).

Lærlinger som ikke har fått avlagt manglende eksamener før de starter på læretiden, må selv melde seg opp til disse som privatist.

Oppmelding kan gjøres via Buskerud fylkeskommune her.