Lærlingen lønnes som fagarbeider, som for tiden utgjør kr 338.800,- fordelt over to år.

En normal lærlingperiode består av 50 % opplæring og 50 % verdiskaping, altså jobbing. Det er selve jobben du skal få betalt for.

Følger du den normale modellen med 2 år opplæring i skole, og 2 år i arbeid vil du lønnes som en fagarbeider. 

Som lærling vil du tjene det samme som begynnerlønnen til en fagarbeider, fordelt over to år. Den lønnen utgjør per august 2018, 338.800,-. 

Du stiger i lønn hvert halvår

I de to årene du er «ute i jobb» vil du gradvis stige i lønn, i følge denne modellen:

  1. Halvår 30% =  8.470,- brutto pr. mnd.
  2. Halvår 40% = 11.293,- brutto pr. mnd.
  3. Halvår 50% = 14.117,- brutto pr. mnd.  
  4. Halvår 80% = 22.587,- brutto pr. mnd.

Den mest vanlige modellen er stige med økning av verdiskaping hvert halvår som den du ser over. Andre modeller for verdiskaping kan være 50 % hele læretiden, eller 40 % første året og 60 % andre året.

Eller du kan tjene flatt

Ønsker du å tjene «flatt», altså 50% gjennom hele læretiden, får du utbetalt 14.117,- brutto pr. mnd.

Du har krav på tillegg

Du er som lærling ansatt på akkurat samme vilkår som de andre ansatte. Det betyr at om du jobber kvelder, helger eller helligdager skal du selvsagt ha betalt for det. Jobber du overtid, noe som forutsetter at du er over 18 år, gjelder hovedtariffavtalens bestemmelser for dette.

I hovedtariffavtalen kan du lese mer om lønn og lønnsbestemmelser.

Ta kontakt med oss her, om du har spørsmål om lønn som lærling eller andre rettigheter du har.