Lærlingen står også selv ansvarlig for å få noe ut av opplæringen sin. Lærlingen likestilles med andre ansatte, og blir stilt krav til på samme måte. Her har vi laget en liste over hva som kreves og forventes av lærlingen.

 • Dokumenter opplæringen ca. 2,5 timer pr uke, bruk dokumentasjonsboken.
 • Delta aktivt i opplæringen
 • Møt forberedt til veiledningssamtaler, en time per uke
 • Delta i utforming av plan for opplæringen
 • Bidra til et positivt arbeidsmiljø
 • Hold regnskap med opplæring og verdiskaping
 • Meld i fra så tidlig som mulig til opplæringsstedet  dersom du ikke kan komme på jobb på grunn av sykdom, ved sykdom mer enn 2 uker skal KOB informeres
 • Avtal med arbeidsgiver om ferie
 • Ved skifte av opplæringssted, ta kontakt med styrer/avdelingsleder i god tid før oppstart på det nye opplæringsstedet
 • Fremstill deg til fagprøve
 • Gi melding til Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS (KOB) ved adresseforandring

 

Nyttig kontaktinformasjon for lærlingen

Kommunenes Opplæringskontor IKS

Telefon: 32890454

Adresse: Øvre Storgate 8, 3018 Drammen

E-post: post@kob.no

Ansatte:

Laila Tryde

90858093

E-post: laila.tryde@kob.no

 

Lena Ask Røed

90578272

E-post: lena.ask.roed@kob.no

  

Marianne Johannessen

90858043         

E-post: marianne.johannessen@kob.no

 

Buskerud Fylkeskommunes nettsider.

 

Ta kontakt med oss i KOB om du har spørsmål rundt dine krav og forventninger.