Læreplan Kontor- og administrasjonsfaget

Kort oppsummert vil faget legge grunnlag for yrkesutøvelse innen service, kundebehandling og kontoradministrative oppgaver i offentlige og private virksomheter. Faget skal bidra til å utvikle kompetanse innen elektroniske tjenester, regelverk om personvern og krav til innsyn.

I læreplanen får du oversikt over hvordan faget er strukturert, hvilket hovedområder faget skal dekke, ulike kompetansemål og vurdering.

Last ned læreplan for Kontor- og administrasjonsfaget