Læreplan IKT-servicefaget

Er du elev og ønsker å vite mer om læreplanene i IKT-servicefaget? Last ned vår læreplan her.

Forkortet gjengivelse av læreplanen forteller at faget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen drift, bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og forbedring av IKT-tjenester. Videre skal faget bidra til å utvikle kompetanse som kan ivareta stabile, sikre og effektive IKT-tjenester som muliggjør verdiskaping og utvikling av virksomheter.

Har du spørsmål til læreplan for IKT-servicefaget? Hør med oss i dag.