Oppsummert er fagets formål å gjøre byggdrifteren god på å drifte og vedlikeholde bygninger, anlegg og installasjoner på best mulig måte. Byggdrifteren vil derfor være en ressurs for eiere og brukere av bygninger, med sine kunnskaper og kompetanse om gode og sunne arbeidsforhold, generell ivaretakelse av bygget, miljø og energioptimalisering. Gode ferdigheter innen service og kommunikasjon er sentrale egenskaper, særlig i vurdering av behov for ekstern kompetanse. Bli bedre kjent med faget og last ned  Læreplan for Byggdrifterfaget her.