Læreplan Barne-og ungdomsarbeiderfaget

Bli bedre kjent med fagets formål, struktur og vurdering. Kort oppsummert handler faget om å tilrettelegge og gjennomføre pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0 til 18 år. Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal fremme fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring, samt være bevisste på de utfordringer barn og unge møter.

Last ned læreplanen for Barne- og ungdomsarbeiderfaget her.