Kurs

Vi arrangerer kurs for faglige ledere og instruktører med ansvar for opplæring av lærlinger. Alle våre kurs er gratis, og går over én dag med lunsj. For nye instruktører og faglig ledere er kurset veldig nyttig. Les gjerne mer om dine arbeidsoppgaver som faglig leder.

Kurs høsten 2020

Høsten 2020 arrangerer vi kurs på tre ulike steder i vår region. Innholdet i kurset er:

  • Hvordan være en god veileder,
  • psykisk helse
  • utfordringer i instruktørrollen
  • idemyldring og kunnskapsdeling

Kurset er helt nytt, og er laget på bakgrunn av hva vi vet faglige ledere og instruktører i bedriftene har spørsmål rundt.

Datoer:

3. september på Pers Hotel

10. september på Lampeland hotell

17. september på Tyrifjord hotell

Påmeldingsfrist: En uke før kurset starter

Trykk her for å melde deg på kurset.

Nettkurs: Vurdering i lærebedrifter og prøvenenemder

Høgskolen i Innlandet tilbyr to nettkurs for instruktører, faglig ledere og medlemmer av prøvenemd. Kursene er laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og er en del av Yrkesfaglærerløftet.

Les mer på Høgskolen i Innlandets nettsider her. 

Les mer på Viken fylkeskommunes nettsider om kurs, smittevernregler med mer her.

Når har KOB kurs?

Kurs for faglige ledere og instruktører, arrangeres felles for våre eiere to ganger pr. år eller for eiere/kommuner på bestilling. Hør gjerne med oss dersom du ønsker å vite når vi har kursene.

Grunnkurs

ABC-kurs er et grunnkurs med innføring i oppgaver, ansvar, gjennomføring av læretid med krav til dokumentasjon og vurdering. Noen av temaene vi går gjennom er hvilke plikter og rettigheter lærebedriften har, læreplanen for de respektive fagene, vurdering og dokumentasjon, samt en avsluttende fagprøve som dokumenterer godkjent opplæring i faget.

Påbygningskurs

Kurset Den gode veileder forutsetter gjennomført ABC-kurs, og er et påbygningskurs hvor det gis innføring i veiledningsteknikker. Formålet er at du som leder eller instruktør skal kunne legge til rette for gode lærings- og utviklingsprosesser som kommer lærlingene til gode.

For mer informasjon kontakt oss på info@okviken.no.

 

 

Kurspåmelding

Meld deg på våre kurs "Instruktørens ABC" eller "Den gode veileder". Merk at man skal ha gjennomført "Instruktørens ABC" først.
    For å delta på kurset "Den gode veileder" må du ha deltatt på kurset "Instruktørens ABC", har du det?
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.