Kurs

I samarbeid med Buskerud fylkeskommune arrangeres kurs for faglige ledere og instruktører med ansvar for opplæring av lærlinger. Alle våre kurs er gratis, og går over én dag med lunsj. For nye instruktører og faglig ledere er kurset veldig nyttig. Les gjerne mer om dine arbeidsoppgaver som faglig leder.

Når har dere kurs?

Kurs for faglige ledere og instruktører, arrangeres felles for våre eiere to ganger pr. år eller for eiere/kommuner på bestilling. Hør gjerne med oss dersom du ønsker å vite når vi har kursene.

Grunnkurs

ABC-kurs er et grunnkurs med innføring i oppgaver, ansvar, gjennomføring av læretid med krav til dokumentasjon og vurdering. Noen av temaene vi går gjennom er hvilke plikter og rettigheter lærebedriften har, læreplanen for de respektive fagene, vurdering og dokumentasjon, samt en avsluttende fagprøve som dokumenterer godkjent opplæring i faget.

Påbygningskurs

Kurset Den gode veileder forutsetter gjennomført ABC-kurs, og er et påbygningskurs hvor det gis innføring i veiledningsteknikker. Formålet er at du som leder eller instruktør skal kunne legge til rette for gode lærings- og utviklingsprosesser som kommer lærlingene til gode.

For mer informasjon kontakt oss på post@kob.no.