Medarbeidere i kontor- og administrasjonsfaget jobber i offentlige virksomheter, i biblioteker og informasjonssentre og i private bedrifter. Kontor- og administrasjonsmedarbeideren må kunne arbeide selvstendig og effektivt.

Denne personen må også kunne yte god service internt på arbeidsplassen, og eksternt mot kunder. Arbeidet krever kjennskap til ulike lover, forskrifter og kvalitetssystemer. Dokumentbehandling, kjennskap til kontorstøttesystemer, bruk av IKT, postbehandling og arkivarbeid. God skriftlig og muntlig fremstilling er viktige kvaliteter for utøvelse av yrket.

Kontor og administrasjonsfagets hovedområder

Kontor og administrasjonsfaget består av tre hovedområder. Kontorservice, IKT-tjenester, og Økonomi. Hovedområdene utfyller hverandre, og må ses i sammenheng.

Kontorservice

Kontorservice inkluderer organisering av virksomheten, servicetilbud, kundebehandling, personalforvaltning, kontoradministrative arbeidsoppgaver og enklere saksbehandling.

IKT-tjenester

IKT-tjenester omfatter bruk av teknologiske hjelpemidler til kontoradministrative oppgaver, i tillegg til sikkerhetsrutiner for virksomhetes kunnskapsorganisering og informasjonsflyt.

Økonomi

I delen som om handler økonomi får du brukt økonomisystemer til innkjøps-, budsjett-, regnskaps-,lønns- og personalrelatert arbeid.

Sluttvurdering av læretiden

Læretiden gjennomføres i sentral administrasjonen til kommunale og fylkeskommunale virksomheter, og administrasjonen i videregående skoler.

Alle skal opp i fagprøven, som gjennomføres innenfor en tidsramme på 4 virkedager.

Har du noen spørsmål angående kontor og administrasjonsfaget kan du ta kontakt her.