Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS er et interkommunalt selskap eiet av 15 kommuner og Buskerud fylkeskommune. Selskapet har hovedkontor i Drammen. Ønsker du å ta kontakt med en av våre kommunekoordinatorer? Her finner du kontaktinformasjon til alle involverte parter.

Våre eiere:

 • Buskerud fylkeskommune
 • Flesberg kommune
 • Flå kommune
 • Gol kommune
 • Hemsedal kommune
 • Hol kommune
 • Hurum kommune
 • Krødsherad kommune
 • Lier kommune
 • Modum kommune
 • Nedre Eiker kommune
 • Nes kommune
 • Nore og Uvdal
 • Rollag
 • Sigdal kommune
 • Ål kommune