Skrive-, lese- og lærevansker som lærling

Skrive-, lese- og lærevansker som lærling

Hvis du har skrive-, lese- og lærevansker, kan du fortsatt være lærling og arbeide i en lærlingbedrift. Det er nemlig slik at selv om du har vansker med vanlig undervisning, eksaminering eller arbeid, så skal det være mulig å tilrettelegge et opplæringsløp som er tilpasset dine behov. Les mer..

Flytte hjemmefra som lærling

Flytte hjemmefra som lærling

Når du søker læreplass vil kommunen alltid forsøke å finne en arbeidsplass i din hjemkommune, men du har ikke krav på det. Du kan ende opp med å få tilbud om plass i nabokommunen. Du har også mulighet til å jobbe hvor som helst i landet, så lenge du har fått lærlingplass. Les mer..

Rettigheter for lærlinger med funksjonsnedsettelse

Rettigheter for lærlinger med funksjonsnedsettelse

Visste du at du har rett til tilpasning og tilrettelegging hvis du er lærling med funksjonsnedsettelse? Selv om du opplever begrensninger i hverdagen grunnet funksjonsnedsettelse, behøver det ikke å begrense mulighetene dine til å velge yrkesfaglig utdanning og det å bli lærling.  Les mer..

Hva betyr det å ha voksenrett?

Hva betyr det å ha voksenrett?

Å ha voksenrett betyr at du fortsatt har rett til videregående opplæring i voksen alder. Etter å ha fylt 24 år går nemlig ungdomsretten ut, og voksenretten trer da i kraft dersom du oppfyller de rette kravene. Les mer..

Gravid og lærling

Gravid og lærling

Hvis du blir gravid under lærlingtiden, er det ingen grunn til å være engstelig eller usikker på rettighetene dine. Når du er lærling er du en arbeidstaker, og har derfor de samme rettighetene som andre ansatte i lærebedriften din. Les mer..

Hva er taushetsplikt?

Hva er taushetsplikt?

Kjernen av det å arbeide med mennesker i omsorg- og helsesektoren er respekt og tillit mellom helsepersonell og pasient. Det Les mer..

Fordeler med å jobbe i stat og kommune

Fordeler med å jobbe i stat og kommune

Dersom du skaffer deg lærlingplass via kommunenes opplæringskontor, vil du bli kommunalt ansatt. Det høres kanskje ikke så spennende ut, men det finnes utrolig mange fordeler og goder ved å være ansatt i stat og kommune. Les mer..