Utdanning for byggdrifterfaget

Utdanning for byggdrifterfaget

Byggdrifterfaget er en videreutvikling av vaktmesteryrket. Moderne byggemetoder og komplekse tekniske løsninger gjør byggdrifterfaget spennende og krevende. Utdanningen tar til Les mer..

En byggdrifters hverdag

En byggdrifters hverdag

Geir Morten Klype jobber i Buskerud fylkeskommune Eiendom, avdeling Åssiden videregående skole. Han er ansvarlig for driftslederne, og faglig leder for lærlinger. Les mer..

Dette tjener en byggdrifter

Dette tjener en byggdrifter

En byggdrifter vedlikeholder og drifter bygninger, anlegg og installasjoner på best mulig måte. Byggdrifterfaget er en utvidelse av vaktmesteryrket og Les mer..

Arbeidsoppgaver som byggdrifter

Arbeidsoppgaver som byggdrifter

Du har ansvar for avanserte og tekniske bygg, og er en verdifull og viktig ressurs både for de som bruker bygget og for de som eier det. Man kan altså si at en byggdrifter er en moderne vaktmester. Les mer..

Hva gjør en byggdrifter?

Hva gjør en byggdrifter?

En byggdrifter, også kjent som en vaktmester, drifter, kontrollerer og vedlikeholder ulike typer bygg, og foretar mindre reparasjoner som oppstår. Les mer..