Bli lærling i Lier

Bli lærling i Lier

Lier kalles av mange «den grønne lungen mellom Oslo og Drammen» og kan by på flott natur sommer som vinter. Les mer..

Barn og oppvekst i 2015

Barn og oppvekst i 2015

Funn om stresset ungdomsgenerasjon, større andel barn i lavinntektsfamilier og økt andel barn oppvokst med vold i hjemmet krever flere gode barne-og ungdomsarbeidere Les mer..