For mange av lærlingene er første møtet med bedriften ofte det første møtet med arbeidslivet. Hvordan lærlingen blir tatt imot vil være viktig for lærlingens trygghetsfølelse og motivasjon for det videre arbeidet.

Huskeliste for introduksjon av lærlingen på opplæringsstedet:

1. Presentere lærlingen for de andre på arbeidsplassen

 • Avdelingsleder
 • Faglig leder
 • Instruktør, lærlingens kontaktperson
 • Tillitsvalgte
 • Kolleger

 2. Omvisning på arbeidsplassen

 • Garderobe, toalett
 • Spiseplass, kantine og pauser
 • Oppholdsrom
 • Eventuell arbeidsplass for lærlingen
 • Eventuelt arbeidstøy

3. Orientering om arbeidsplassen

 • Virksomhetens plass/rolle i kommunen
 • Organisasjonskart
 • Hvor er avdelingen plassert i forhold til etat/avdeling
 • Arbeidstakerorganisasjon

4. Kort informasjon om virksomhetens og ansattes arbeidsoppgaver

 

5. Lærlingens plikter og rettigheter

 • Taushetsplikt
 • Lønn (tidspunkt for utbetaling)
 • Feriepenger
 • Egenmelding, sykemelding ved fravær/sykdom
 • Arbeidstid/turnus

6. Fremdriftsplan for læretiden

 

 Etter 2-4 uker:

 

1. Grundigere gjennomgang av lærlingens og bedriftens ansvarsområde

 

2. Grundigere informasjon om arbeidsplassen

 • Arbeidsreglement
 • Arbeidstid
 • Varsling ved fravær
 • Sykemelding/egenmelding
 • Permisjonsbestemmelser
 • Lønnsforhold
 • Forsikring
 • Ferieloven

3. Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)

 • Bedriftshelsetjeneste
 • Hvordan forholde seg til psykososiale forhold og andre miljøfaktorer
 • Alarmer
 • Verneutstyr
 • Sikkerhetsinstrukser
 • Orden/renhold

4.   Samtale med avklaring om forventninger til hverandre, mellom  bedrift/instruktør og lærling, og motsatt

 

Ta kontakt med oss hvis du trenger mer informasjon om  introduksjon av lærlingen på opplæringsstedet.