Intern plan for opplæringen

Det er opplæringsstedets ansvar å utarbeide en intern plan for opplæringen for å sikre at lærlingen får en opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen.

Her finner du mer informasjon om hvorfor, hvordan og et skjema du kan bruke. Planen skal være klar ved oppstart på hvert lærested.

Her finner du informasjon og skjema.