Ta fagskole, mesterbrev eller generell studiekompetanse.Instruktøren er den som følger opp og hjelper lærlingen i det daglige arbeidet, og er den viktigste personen for lærlingen. Her er instruktørens arbeidsoppgaver.

Instruktøren følger opp og hjelper lærlingen i det daglige arbeidet – innenfor instruktørens eget arbeids- og ansvarsområde. Instruktøren er derfor den kanskje viktigste rollemodellen for lærlingen, og den den jobber tettest på.

Instruktørens huskeliste

Instruktøren skal gå frem som et godt eksempel og vise hvordan arbeidet utføres på en god måte. Denne personen er ansvarlig for å vise hvordan man ter seg overfor kollegaer, vise hvordan bedriften behandler kunder, og vise at alle er ansvarlige for å bidra til forbedring og utvikling i bedriften.

Infoark: Instruktørens huskeliste

Vær forberedt

Informer avdelingen og fortell om lærlingen slik at den får en god start.

De første dagene bør du:

  • Ha tid til lærlingene når de kommer
  • Vise dem rundt
  • Introdusere dem spesielt for de personene de skal jobbe tettest med
  • Sette av tid til veiledertimer og fører inn disse i vaktbok/ukeplan
  • Gir introduksjonen øvrige nyansatte får
  • Avklarer gjensidige forventninger

Læreplan

Skriv i dokumentasjonsboken om du er lærling, det hjelper deg på fagprøven. Sett deg godt inn i læreplanen og gi opplæring i henhold til denne. Sett deg inn i lærlingens dokumentasjonsverktøy og gi tilbakemelding på faglig og personlig utvikling i forhold til kompetansemålene i læreplanen.

Lag periodeplan med lærlingen

I periodeplanen fremkommer det hvilke kompetansemål i læreplanen lærlingen skal jobbe med i en definert periode. Her kan det blant annet komme frem når lærlingen skal jobbe verdiskapingsvakter og når de skal ha opplæringsvakter. Instruktøren skal også hjelpe lærlingen å holde regnskap med verdiskapings- og opplæringstid.

Hold kontroll på dokumentasjonen

Be om å få se dokumentasjon i forhold til dokumentasjonsboken og signer når du har sett og gitt tilbakemelding og veiledning. Lærlingen kan sette av 2,5 timer til dokumentasjonsarbeid arbeid
ukentlig.

Ha ukentlige veiledningssamtaler på rundt en time. Hjelp lærlingene dersom de har mer enn vanlig fravær. Sykemelding utover arbeidsgiverarbeidsgiverperioden meldes opplæringskontoret, dette kommer til forlengelse på læretiden

Gjennomfører vurderingssamtale

Gjennomfører vurderingssamtale (skriftlig) midt i perioden og på slutten av opplæringsperioden, minst hver sjette måned. Eksempel:

Læringen som skal være hos deg i ni måneder trenger to veiledningssamtaler, én etter fire-fem måneder og én når lærlingen slutter.

En lærling som skal være hos deg i seks måneder trenger én samtale. Det er når lærlingen slutter.

Hjelp til fagprøven

Hjelp lærlingen å legge opp arbeidet slik det er forventet av lærlingen til fagprøven:

  • Planlegger arbeidet
  • Gjennomfører arbeidet etter de utarbeidede planene
  • Foretar egenvurdering, i form av registrering og korrigering av avvik
  • Dokumenterer hva som er gjort og hvordan det har gått

Ta gjerne kontakt med oss i KOB om du har flere spørsmål rundt instruktørens rolle og arbeidsoppgaver.