Institusjonskokkfaget skal bidra til produksjon av trygge og sunne måltider med fokus på matglede.

Institusjonskokkfaget skal bidra til produksjon av trygge og sunne måltider med fokus på matglede og estetikk på ulike institusjoner i offentlig og privat sektor.

Opplæringen som institusjonskokk skal legge til rette for varierte arbeidsoppgaver, kreativitet og løsningsorientering, samt utvikle evne til service, samarbeid, kommunikasjon og fremme likestilling.

Hovedområdene i faget

Hovedområdene i faget inkluderer fire områder. Råvarer og produksjon, Kostplanlegging og spesialkost, hygiene og kvalitetstyring, samt bransje bedrift og miljø.

Innen råvarer og produksjon står opplæring av forskjellige råvarenes egenskaper sentralt, samt planlegging av måltid i henhold til økonomi, ernæring, sensoriske og estetiske krav. Kostplanlegging og spesialkost går på kost tilknyttet til gjeldende retningslinjer.

Hygiene og kvalitetstyring inkluderer mattrygghet i alle ledd, og fokus på hygiene, mens bransje bedrift og miljø tar for seg organisering, arbeidsforhold, økonomisk resultat og kommunikasjon i virksomheten.

Sluttvurdering av læretiden

Etter endt læretid har man en fagprøve, som skal gjennomføres innenfor 2 dager.

Har du noen spørsmål angående institusjonskokk faget kan du ta kontakt her.
iStock_000026027784Large

 

 

 

Ledige læreplasser i Institusjonskokk

Kommune Antall ledige stillinger Søknadsfrist Søk her
Modum kommune11. marspost@kob.no
Nedre Eiker kommune11. marspost@kob.no
Nore og Uvdal kommune11. marspost@kob.no