Utdanningen har fokus på kundebehandling og service, med dybde og breddekunnskap i ikt-systemet og ikt-infrastruktur.

Lærlinger i IKT-servicefagetArbeidet omfatter brukerstøtte, opplæring og rådgivning/veiledning individuelt og i grupper. Det vektlegges sosial kompetanse, selvstendighet, systematisk og nøyaktig arbeid.

Læretiden gjennomføres i IKT-enhet i kommunene, fylkeskommunen eller på videregående skole.

Hovedområdene til IKT- servicefaget

IKT-servicefaget består av tre hovedområder: Systemdrift og systemovervåkning, Bruker-og driftsstøtte, og tjenesteutvikling. Hovedområdene utfyller hverandre, og må ses i sammenheng.

Systemdrift og systemovervåkning inkluderer avtaler av leveranse av IKT tjenester, og man får kunnskap i feilhåndtering, kvalitetsarbeid og overvåking av systemdrift.

Mens bruker-og driftsstøtte ser på service i samsvar med gjeldende regelverk for personvern og virksomhetes etiske regler, ser tjenesteutvikling på kartlegging av virksomhetens organisering, produksjon og hvordan bruk av IKT kan effektivisere arbeidsprosesser og bidra til å utvikle virksomheten.

Sluttvurdering av læretiden

Alle hovedområdene ferdigstilles i en sluttvurdering i form av fagprøven, som gjennomføres innenfor en tidsramme på 5 virkedager.

Har du noen spørsmål angående ikt service faget kan du ta kontakt her.

 

Ledige læreplasser i IKT-servicefaget

Kommune Antall ledige stillinger Søknadsfrist Søk her
Buskerud Fylkeskommune91. marspost@kob.no
Krødsherad kommune11. marspost@kob.no
Modum kommune11. marspost@kob.no