Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for mennesker.

Lærling som hjelper gammel dame i helsearbeiderfaget.Man tar utgangspunkt i pasientenes og brukernes forutsetninger for å bedre deres livskvalitet og funksjonsnivå.

Her kan læretiden utføres:

  • Hjemmesykepleie
  • Omsorgsboliger for demente eller funksjonshemmede
  • Sykehjem
  • Bo- og servicesentere
  • Institusjoner for rus og psykisk helse
  • Sykehus

Fagbrevet kvalifiserer deg også til arbeid på slike arbeidsplasser senere.

Hva er forskjellen på helsefagarbeider, hjelpepleier og omsorgsarbeider?

Tidligere ble helsearbeider kalt enten hjelpepleier eller omsorgsarbeider, men nå er de slått sammen og yrkestittelen helsefagarbeider erstatter de tidligere titlene.

Les mer: Mange muligheter som helsefagarbeider

Helsearbeiderfagets hovedområder

Helsearbeiderfaget er satt sammen av tre hovedområder, og må ses i sammenheng:

Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling og yrkesøvelse.Helsearbeider hjelper eldre og er en verdifull ressurs.

Helsefremmende arbeid inkluderer profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer mestring, helse, trivsel og livskvalitet. Her ligger fokuset på grunnleggende sykepleie, praktisk hygienetiltak og forebygging av smitte.

Gjennom dialog ser man på ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Man lærer hvordan dette kan fremme helse og sosial utvikling. Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding, relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår i hovedområdet.

Yrkesutøvelse baseres seg på planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av eget arbeid om hvordan menneske i sin helhet kan ivaretas.

Sluttvurdering

Alle hovedområdene inngår i en fagprøve. Denne fagprøven skal gjennomføres innenfor en tidsramme på 5 virkedager.

Har du noen spørsmål angående helsearbeiderfaget kan du ta kontakt her

 

Ledige læreplasser i Helsearbeiderfaget

Kommune Antall ledige stillinger Søknadsfrist Søk her
Ål kommune21. marspost@kob.no
Flesberg kommune21. marspost@kob.no
Hol kommune11. marspost@kob.no
Kongsberg kommune121. marspost@kob.no
Krødsherad kommune11. marspost@kob.no
Krødsherad kommune11. marspost@kob.no
Lier kommune31. marspost@kob.no
Lier kommune31. marspost@kob.no
Modum kommune61. marspost@kob.no
Nedre Eiker kommune61. marspost@kob.no
Nedre Eiker kommune41. marspost@kob.no
Nore og Uvdal kommune11. marspost@kob.no
Rollag kommune11. marspost@kob.no
Sigdal kommune21. marspost@kob.no