Uttalelse fra Fylkesmannen om håndtering av legemidler for lærlinger i helsefaget.