Du kan ta fagprøve og svennebrev uten å være elev eller lærling. Les hvilke krav du må oppfylle her.

Du kan ta fagprøven som privatist selv om du ikke er elev eller lærling. Praksiskandidatordningen gjelder voksne som har lang og allsidig praksis innenfor et fag. Opplæringsloven § 3-5 gir deg mulighet til å avlegge fag- eller svenneprøve om du oppfyller kravene.

Relevant gjennomført praksis må dokumenteres i timer eller prosentstilling, og godkjennes og vurderes av fylkeskommunen. Kandidaten må avlegge tverrfaglig VG3 eksamen og dokumentere 5 år allsidig praksis før han eller hun kan fremstille seg til fagprøve.

Dette sier opplæringsloven § 3-5

”Det er mogleg å ta fag- og svenneprøve på grunnlag av allsidig praksis i faget som er 25 prosent lengre enn den fastsatte læretida. Fylkeskommunen avgjer om den praksisen kandidaten viser til, kan godkjennast, og kan i særlege tilfelle godkjenne kortare praksis.”

Du finner mer informasjon og mulighet til oppmelding på Buskerud Fylkeskommunes nettsider.