Som lærling står du ansvarlig for å dokumentere lærlingtiden din.

Her skal du dokumentere hva du har arbeidet med, som en kvalitetssikring på kompetansen du har tilegnet deg. Denne dokumentasjonen kan du bruke på fagprøven. Du trenger ikke skrive noen avhandling, men bare dokumentere hva du har gjort og hva du har lært.

2,5 timer ukentlig

Du kan sette av inntil 2,5 timer hver uke i opplæringstiden til dokumentasjonsarbeid. Dette avtaler du med arbeidsplassen. Dokumentasjonen skal i utgangspunktet foregå på arbeidsplassen, da det er en del av arbeidstiden. Har du behov for mer tid, må du gjøre dette utenom arbeidstid.

Lokal dokumentasjonsbok

Dokumentasjonsbøkene finnes hos opplæringskontoret eller hos arbeidsgiver. De kan sendes digitalt. Bøkene er utarbeidet av og i et samarbeid mellom eierkommunene, Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS og representanter fra videregående skole. Instruktør står ansvarlig for å følge opp at lærlingen dokumenterer læretiden.

Ta kontakt med oss i KOB her, så kan vi sende deg dokumentasjonsboken.