Byggdrifterfaget bygger på og videreutvikler vaktmesteryrket.

 

plombier-56192_371x268

Med moderne byggemetoder og komplekse tekniske løsninger er byggdrifterfaget både spennende og krevende. Byggdrifteren skal være en ressurs for eiere og brukere av bygninger, med sine kunnskaper og kompetanse om gode og sunne arbeidsforhold, generell ivaretakelse av bygger, miljø og energioptimalisering.

Byggdrifterfagets hovedområder

Faget er satt sammen av to hovedområder: Drift og vedlikehold, og bransjelære. Hovedområdene utfyller hverandre, og må ses i sammenheng.

I drift og vedlikehold handler det om drift, kontroll og ettersyn av bygninger, VVS-installasjoner, elkraftinstallasjoner, tele- og automatiseringsinstallasjoner av andre innendørs og utendørs installasjoner. Man lærer om energiovervåking, økonomisering, og avfallshåndtering. I tillegg blir man kjent med programmer for forvaltning, drift,vedlikehold og sentral driftskontroll ( FDV- og SD programmer).

I bransjelære går man igjennom kunnskaps- og ferdighetsområdene byggdrifteren må inneha for å løse drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Dette er blant annet lover, forskrifter og standarder innen bygg, funksjonsbeskrivelser, tegninger og FDV-dokumentasjon.

Tverrfaglig systemkompetanse som sikkerhet, helse og velvære rundt byggets installasjoner, og kommunikasjon med andre faggrupper er også under hovedgruppen.

Sluttvurdering av læretiden

Etter endt bransjelære skal elev opp til fagprøven. Den utføres normalt innenfor en tidsramme på 2-4 dager.

Har du noen spørsmål angående byggdrifterfaget kan du ta kontakt her.

 

Ledige læreplasser i Byggdrifterfaget

Kommune Antall ledige stillinger Søknadsfrist Søk her
Buskerud Fylkeskommune21. marspost@kob.no
Krødsherad kommune11. marspost@kob.no
Nedre Eiker kommune11. marspost@kob.no