Lærlingene ga slike tilbakemelding:

 

 • 54,3 % har 1 instruktør på arbeidsplassen
 • 34,8 % har flere ”

 

 • 84,8 % har Dokumentasjonsboka
 • 9 % dokumenterer i word under hvert av kompetansemålene i læreplanen

 

 • 9 % har avsatt fast tid til veiledning
 • 15,2 % har ikke fastsatt tid, men får løpende veiledning i det daglige arbeidet
 • 10,9 % har veiledning ved behov

 

 • 73,9 % har fast avsatt tid til å dokumentere opplæringen
 • 17,4 % har avsatt tid til en viss grad
 • 8,7 % får sjelden mulighet til å sette av tid

 

 • 45,7 % er tilfreds med opplæringen fra instruktøren
 • 34,8 % er svært fornøyd ”
 • 15,2 % er nøytral ”

 

Forslag til forbedringer for instruktøren:

Instruktøren må få kurs. Samarbeide med andre i virksomheten for å sikre opplæring i alle kompetansemål. Vanskelig å forstå egen rolle som lærling pga manglende info fra skolen i forkant. Instruktøren må passe på at ”skivetid” blir tatt igjen når den mistes.

 

 • 45,7 % er tilfreds med oppfølgingen og veiledningen fra instruktøren
 • 28,3 % er svært tilfreds ”                                          ”
 • 19,6 % er nøytral ”                                          ”

 

Forslag til forbedringer for instruktøren:

Synes instruktøren maser. Veiledningstimene må jeg få!

 

 • 50,0 % er tilfreds med oppfølgingen fra fagkonsulenten i KOB iks
 • 34,8 % er svært tilfreds ”
 • 10,9 % nøytral ”                            ”

 

Forslag til forbedringer for fagkonsulenten i KOB iks:

Møte oftere, men vet jeg kan ta kontakt. Er usikker på hva jeg kan forvente av oppfølging fra KOB iks. Sende e-post og høre hvordan det går.

 

 • 58,7 % er tilfreds med støtte og hjelp fra nærmeste leder eller andre på arbeidsplassen
 • 28,3 % er svært tilfreds ”                            ”
 • 6,5 % er nøytral

 

Forslag til forbedringer for nærmeste leder og andre på arbeidsplassen:

Få mer veiledning i hva som er viktig i planene. Trenger lærebøkene fra skolen. Være oppmerksom på at vi skal ha tid til å lære også, ikke bare være ansatt. Være mer åpne for synspunkter og forslag fra lærlingen. Bli behandlet med respekt! Bli introdusert for andre ansatte. Få tilbakemeldinger underveis også.