Yrkesfag viktig for det nye Norge

Laila Tryde er daglig leder i Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud. Sammen med sine ansatte har hun ansvar for oppfølging av lærlinger som ansettes i 16 av kommunene i Buskerud, og i Buskerud fylkeskommune.

Gjennom bloggen ønsker de å formidle mulighetene som finnes som lærling innen barne- og ungdomsarbeiderfaget, institusjonskokkfaget, byggdrifterfaget,helsearbeiderfaget, IKT-servicefaget og kontor- og administrasjonsfaget. Laila%20Tryde_%202015%20portrett_jpg%20(180x1000)

«Med yrkesfaglig bakgrunn står du sterkere i dagens arbeidsmarked»

Dagens arbeidsmarked etterspør yrkesrettet kompetanse

Tryde forteller at man blir attraktiv på arbeidsmarkedet om man tar fagbrev før høyskoleutdanning.

“Dagens arbeidsmarked etterspør yrkesrettet kompetanse. Det er gode jobbmuligheter etter endt læretid og bestått fagprøve, dersom arbeidsplassene kan gi gode referanser”.

Som lærling får du lønn mens du fullfører videregående skole, og blir en fagarbeider som kan gå rett ut i jobb. Gjennom tiden som lærling får du prøvd ut ønsket yrket på en praktisk måte, før en eventuell vei videre med høyskoleutdanning.

Videre anbefaler hun å velge yrkesfag for å finne ut hva man liker å jobbe med før man starter på en høyere utdanning.

Vil du lese mer om en spesifikk retning? Gå inn på vår hjemmeside her

Relaterte innlegg