Yrkesfag for byggenæringen

Yrkesfag for byggenæringen

Ønsker du å jobbe med bygg etterspør din fremtidige arbeidsgiver en yrkesrettet bakgrunn.

I Aftenposten 20. februar råder Jørgen Leegard, direktør i kompetansepolitikk i Byggenæringens Landforening om å velge yrkesfag om du ønsker å jobbe med byggfag.

Leegard forteller at byggenæringen produserer for nesten 2 milliarder kroner hver dag året rundt. Omlag 240.000 mennesker fra norge og utlandet står for dette arbeidet.

Om det skal fortsette å være en høy aktivitet i bransjen forteller Leegard at det må flere hoder til.

Fagutdannende får prioritet i byggenæringen

Om kort tid vil Stortinget vedta en ny lovparagraf i lov om offentlige anskaffelser om at et skal være lærlinger i alle offentlige prosjekter. Dette skaper et større behov for flere lærlinger.

Statsbygg har også nylig bestemt at det skal være minst 40% formelt kvalifiserte håndverkere og 5% lærlinger i alle deres prosjekter. Det offentlige skal bestille oppdrag slik at det blir rom til lærlinger i de offentlige prosjektene.

Fordel med yrkesfagligbakgrunn

Lærlinger og kompetente fagarbeidere er den mest effektive produksjon Norge kan ha.

Vil du velge bygg burde du vurdere å søke lærlingplass og gå den læreveien.

Nysgjerrig på byggdrifterfaget? Har du spørsmål vedrørende byggdrifterfaget kan du ta kontakt her.

Les mer om byggdrifter faget her.