Vurdering som lærling

Foreldre som påvirker ungdom i forbindelse med yrkesvalget.For at du skal bli god på jobben du gjør, er det viktig at du får tilbakemelding på jobben du gjør, slik at du kan forbedre deg.

I tillegg til løpende tilbakemelding på jobben du gjør, er det noen faste samtaler dere skal gjennom.

Ukentlig veiledningssamtale

Ved å ha ukentlige samtaler får man snakket om arbeidsoppgaver som er blitt utført inneværende uke. Hva gikk bra, og hva var vanskelig? I denne samtalen er det fokus på din faglige utvikling, den praktiske utviklingen og skriftlig dokumentasjon på arbeid du har utført i tråd med kompetansemålene i læreplanen. Dere får også avtalt hva som skal være i fokus den kommende uken.

Ved å ha ukentlige og systematiske samtaler, får du mulighet til å lære og forbedre deg hele tiden. Den ukentlige samtalen bør være på ca. en time.

Her finner du et skjema som kan være nyttig å bruke i veiledningssamtalen.

Vurderingssamtale hvert halvår

I vurderingssamtalen går man enda grundigere til verks. Samtalen skal være med instruktør og eventuelt faglig leder. Alle parter forbereder seg til samtalen, og tar gjerne utgangspunkt i skjema for vurderingssamtalen.

Samtalen skal oppsummeres skriftlig, og sendes inn til KOB.

Ting du som lærling kan tenke gjennom før vurderingssamtalen

  • Hva du har arbeidet godt med
  • Hva du ikke har arbeidet så godt med
  • Hva du må arbeide mer og videre med

Forbered deg til samtalen og husk at også dine synspunkter skal være med i oppsummeringen av lærlingsamtalen.

Dette snakker dere om i vurderingssamtalen

I vurderingssamtalen legges det vekt på grad av måloppnåelse på de enkelte vurderingskriteriene i løpet av halvåret som er gått.

I samtalen skal man blant annet gå gjennom faglig utvikling, samarbeidsevner, initiativ og selvstendighet samt hva lærlingen må jobbe videre med.

Last ned skjema for vurderingssamtalen her.

Relaterte innlegg