Svar på lærlingundersøkelsen – vinn et gavekort!

Fra 16. oktober til 23. desember 2017 gjennomføres det lærlingundersøkelse i hele landet. De som kan svare på undersøkelsen er lærlinger og lærekandidater som har vært i lære mer enn 11 måneder per 1. oktober 2017.

Er du lærling får du innlogging via SMS og E-post. Du er anonym, og oppgir ikke navnet ditt.

<< Logg inn her for å svare på lærlingundersøkelsen >>

Svar på spørsmål og vinn gavekort på 1000,-

Blant lærlinger som svarer blir det trukket 3 vinner av gavekort på kr.1.000,-.

Målet med undersøkelsen

Hensikten med undersøkelsen er å få kunnskap om hvordan lærlingene opplever sitt lærings- og arbeidsmiljø i lærebedriften. Lærlingundersøkelsen utgjør et viktig kunnskapsgrunnlag for å utvikle en opplæring som gir gode fagarbeidere.

Har du spørsmål til Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS? Kontakt oss her!