Større behov for fagarbeidere fremover

Større behov for fagarbeidere fremover

Daglig leder i Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud, Laila Tryde, opplyser om at det er blitt mer ettertraktet med lærlinger på arbeidsplasser.

Kommunene melder hvert år i januar hvor mange lærlinger de ønsker å ansette fra høsten. Nå er det blitt større etterspørsel, og det er mer ettertraktet med lærlinger på arbeidsplasser i hele fylket.

Det er behov for fagarbeidere i alle yrker de nærmeste årene i kommunene, sier daglig leder i Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud, Laila Tryde.

Gode arbeidsvilkår

Hun får stadig tilbakemeldinger fra lærlinger om god opplæring og godt arbeidsmiljø på arbeidsplassene de er lærlinger ved.

Brukerundersøkelsene som har vært gjennomført blant lærlingene i kommunene er svært gode, sier Laila som vektlegger at lærlingene møter respekt på arbeidsplassen.

Laila Tryde forteller videre at kommunene trenger lærlinger for å rekruttere til fremtidige stillinger for fagarbeidere.

Søknadsfrist 1 mars

Ønsker du å søke lærlingplass er det viktig å kunne vise til lite fravær og at du har bestått i alle fagene for det faget du søker læreplass i. Om du har stort fravær på grunn av for eksempel sykdom er det viktig å informere om dette i merknadsfeltet når du søker.

Opplysninger om hvilken arbeidsgiver du ønsker er også nyttig at kommer frem i søknaden.
Har du spørsmål vedrørende søkeprosessen? Ta kontakt med oss her så vil vi gjerne hjelpe deg!

Relaterte innlegg