Slik blir du barsel- og barnepleier

Ønsker du å jobbe med barsel- og barnepleie? Å pleie og vise omsorg for nyfødte og barn, assistere jordmor under fødsel og veilede barselkvinner, er en svært givende og viktig jobb.

Slik blir du barsel- og barnepleier

Her forteller vi deg hvordan du går frem for å bli barsel- og barnepleier gjennom fagbrevet.

Velg helse- og oppvekst på videregående

Om du er 15-16 år og ønsker å bli barsel- og barnepleier, starter du eksempelvis med å søke deg inn på Vg1 helse- og oppvekst fag, deretter Vg2 helsearbeiderfag. Etter dette går du to år i lære for å ta fagbrev som helsefagarbeider. Du må ha ett års arbeidserfaring som helsefagarbeider før du søker deg til videreutdanningen som barsel- og barnepleier.

Her kan du videreutdanne deg til barsel- og barnepleier

I Buskerud tilbyr Folkeuniversitetet Drammen en toårig videreutdanning for de med autorisasjon og fagbrev i helsearbeiderfaget.

Studiet går over to år og kan være både stedsbasert eller som nettstudier. Du skal også ut i praksis i løpet av denne perioden. Studiet er offentlig finansiert, og du betaler bare for skolebøker og semesteravgift.

Også Fagskolen i Østfold, Fagskolen Innlandet, avd. Gjøvik, Folkeuniversitetet i Lillestrøm og Fagskolen Rogaland tilbyr videreutdanning i barsel- og barnepleie.

Disse fagene inngår i videreutdanningen

Utdanningen bygger på din grunnkompetanse som helsefagarbeider, og lar deg jobbe på føde- og barselavdelinger med å gi pleie og omsorg til fødende kvinner, nyfødte barn, barselkvinner og barn med pleiebehov.

Er du voksen og vil ta fagbrev eller bli barsel- og barnepleier?

Om du er voksen og har relevant arbeidserfaring kan du få fagbrev uten skole og læretid. Les mer om praksiskandidatordningen her.

Er du voksen, uten fagbrev og ønsker å ta utdanning som barsel- og barnepleier kan du søke deg inn med erfaring fra barnefaglige yrker, og komme inn på studiet etter en realkompetansevurdering.

Les mer om helsearbeiderfaget her.

Har du spørsmål til Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS? Kontakt oss her!

Relaterte innlegg