Praktisk byggutdannelse

Praktisk byggutdannelse

Det er en større etterspørsel av kompetanse innen bygg og anlegg, og særlig yrkesrettede bakgrunner blir foretrukket.

For deg som er interessert i bygg og anlegg kan det være smart å velge et utdanningsløp som kombinerer teori og praktisk utførelse, for å gi fremtidig arbeidsgiver kompetansen de trenger.

Etterspurt med byggkompetanse

Det er høy aktivitet i byggenæringen, og om det skal fortsette å være en viktig næring trengs det flere ressurser. Det finnes mange muligheter for deg som ønsker å jobbe med byggfag.

Strengere krav til lærlinger i byggnæringen

I alle offentlige byggrelaterte prosjekt fremover kreves at det alltid skal være lærlinger i bedriftene. Bedrifter er dermed avhengig av å ha kvalifiserte lærlinger for å kunne få slike prosjekt.

Ved å velge en byggutdannelse har du valgt et trygt utdanningsforløp med etterspurt kompetanse.

Vi kan hjelpe deg realisere dine drømmer med en utdannelse innen bygg- ta kontakt med oss her.

Relaterte innlegg