Lærling i Buskerud

Lærling i Buskerud

Vi hjelper deg med å komme i gang med prosessen som lærling. Få en oversikt over alle kommunene vi har samarbeid med.

Buskerud

Buskerud har administrasjonsenter i Drammen. Fylket inkluderer Hurumlandet ved Oslofjorden i sørøst og Drammensfjorden til Hemsedalsfjella og Hardangervidda i nordvest.

Det er omlag 272 228 innbyggere i Buskerud fylke. Buskerud har fin og variert natur, dyrket lavland, høyfjell, store skogsområder og flotte kyststrøk. Deler av Hardangervidda nasjonalpark ligger i Hol, og Nore og Uvdal kommuner.

Buskerud fylkekommune har fin og variert natur, dyrket lavland, høyfjell, store skogsområder og flotte kyststrøk.

Vi skaffer læreplass i kommunene i Buskerud

Alle våre yrkesretninger har læreplasser i kommunene og Buskerud fylkeskommune

Kommunene som har læreplasser i samarbeid med oss:
•    Buskerud fylkeskommune
•    Flesberg
•    Flå
•   Gol
•    Hemsedal
•    Hol
•    Hurum
•    Kongsberg
•    Krødsherad
•    Lier
•    Modum
•    Nedre Eiker
•    Nes
•   Nore og Uvdal
•    Rollag
•    Sigdal
•   Ål

Ønsker du mer informasjon om kommunene og Buskerud fylkeskommune og lærlingplassene som tilbys? Vi ønsker gjerne å hjelpe deg! Ta kontakt for en hyggelig dialog her.