Kursprogram instruktørens ABC

Buskerud Fylkeskommune arrangerer kurs i samarbeid med KOB 18. oktober 2018 på Scandic Ambassadeur hotell, Drammen. Temaet er "Instruktørens ABC". Her ser du kursprogrammet.

Kl. 9.00 – 10.00:

Velkommen

Forventninger

Bli – kjent

Den gode lærebedrift

Kl.10.00 –10.15

Pause

Kl.10.15– 11.15

Læreplanen

Kommunenes opplæringskontor(KOB) informerer:

Hva er fagopplæring?

Roller i fagopplæringen

Instruktørens huskeliste

Halvårsvurdering

m.m

Bedriften som læringsarena i skolen

Kl. 11.45 – 12.45          

Lunsj

Kl.12.45 – 13.15          

Vi øver oss…

Kl.13.15 – 14.15

Dokumentasjon av opplæringen.

– Vi deler oss i grupper og gjennomgår dokumentasjonssystemet lærlingen har.

Kl.14.15 – 14.30

Kaffe og frukt

Kl.14.30 – 15.00

Evaluering av dagen …og veien videre.

NB! Endringer kan forekomme.

Hva er instruktørens ABC?

ABC-kurs er et grunnkurs med innføring i oppgaver, ansvar, gjennomføring av læretid med krav til dokumentasjon og vurdering. Noen av temaene vi går gjennom er hvilke plikter og rettigheter lærebedriften har, læreplanen for de respektive fagene, vurdering og dokumentasjon, samt en avsluttende fagprøve som dokumenterer godkjent opplæring i faget.