KOB søker daglig leder!

KOB søker daglig leder!

Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS er et interkommunalt selskap eiet av kommuner i Buskerud og Buskerud fylkeskommune. Kontoret er et serviceorgan som har ansvar for planlegging, gjennomføring, veiledning og koordinering av fagopplæring for lærlinger ansatt hos eierne. Kontoret har per i dag 4 ansatte.

Vi søker daglig leder

Daglig leder har ansvaret for kontorets utvikling og daglig drift i tråd med selskapsavtale og vedtak i styrende organer og rapporterer direkte til styret. Oppfølging av lærlinger i fylkeskommunale/kommunale virksomheter utgjør ca 50% av stillingen.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning
 • Ledererfaring og kjennskap til saksbehandling fra offentlig virksomhet
 • Kjennskap og gjerne erfaring fra fagopplæring

Egenskaper

 • Er teambyggende
 • Utadvendt og kontaktskapende
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Evne og vilje til samarbeid vil bli tillagt stor vekt. Resultater fra tidligere praksis må kunne dokumenteres.

Utstrakt reisevirksomhet må forventes og søkere må disponere egen bil i stillingen.

Vi tilbyr

 • Kontorarbeidsplass i Drammen
 • En spennende og utfordrende jobb
 • Lønn etter avtale
 • Reisegodtgjørelse i henhold til regulativ

Tiltredelse etter avtale.

Nærmere opplysninger om stillingen

Daglig leder Laila Tryde, m: 90858093

Styrets leder Toril Staxrud, m: 92449916

Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju

Søknad med CV sendes:

Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud iks

Øvre Storgt 8

3018 Drammen

Eller pr epost til: post@kob.no