Hva er et opplæringskontor, og hva gjør vi?

Hender som representerer at det er behov for flere søkere til læreplasser.Et opplæringskontor er et selskap eller en stiftelse eid av virksomheter. Opplæringskontoret kan også være tverrfaglig og eies da av virksomheter innenfor forskjellige bransjer.

Kommunenes opplæringskontor i Buskerud IKS, kalt KOB, er eid av 17 kommuner i Buskerud, samt Buskerud fylkeskommune.

Skaffer plasser og veileder

Opplæringskontoret jobber for å skaffe læreplasser for elever som vil ut i lære, og lærlinger til sine medlemsbedrifter, i dette tilfellet kommunene og fylkeskommunen.

KOB sender kvalifiserte søkere til læreplasser i kommunene og fylkeskommunen og kvalitetssikrer gjennomføringen av opplæringen.

Kontoret skal også veilede lærebedriftene og lærlingene frem til lærlingen har fullført læretiden sin. Det er KOB som inngår kontrakten med lærlingen, mens det  er bedriften som ansetter lærlingen og har lønns- og arbeidsgiveransvar.

Les mer: Roller i oppfølging av lærlinger

Spisskompetanse på lærlinger

Opplæringskontoret har spisskompetanse innenfor sitt og eiernes ansvarsområde i henhold til læreplaner for fagene og organiseringen av opplæringen. Det juridiske ansvaret for lærekontraktene er i kontoret, og eierne har arbeidsgiveransvaret.

Her kan du lese et utvalg konkrete arbeidsoppgaver Kommunenes Opplæringskontor Buskerud IKS har ansvar for:

  • Skrive lærekontrakt med lærlingene på vegne av eierne
  • Sikre at opplæringen gis i tråd med opplæringsloven, forskrifter og læreplan for faget det er inngått lærekontrakt i
  • Følge opp og støtte lærling og bedrift ved jevnlige møter med veiledning
  • Samarbeide med eierne om skolering av instruktører
  • Kartlegge og vurdere individuelle opplæringsbehov
  • Har kontakt og samarbeider med fylkeskommunen
  • Håndtere eventuelle konflikter i opplæringsforholdet
  • Melde opp til fagprøve

Har du spørsmål om lærlinger, det å være en lærebedrift eller andre spørsmål? Ta kontakt med Kommunenes Opplæringskontor Buskerud IKS og vi vil hjelpe deg.

 

Relaterte innlegg