Hvor kan en helsefagarbeider jobbe

Hvor kan en helsefagarbeider jobbe

Som helsefagarbeider kan du jobbe i mange ulike institusjoner.

Som helsefagarbeider er du kvalifisert til å jobbe på sykehjem og sykehus med de ulike rutinene og prosedyrene som følger. Man setter seg inn i de ulike pasientenes behov, og har tilgang til profesjonelt teknisk utstyr du bruker i det daglige.

Med denne yrkesretningen er du også kvalifisert som fagarbeider i hjemmetjenesten samt i bo- og servicesentere. Du vil også bli kvalifisert til å jobbe i rusomsorgen, innen psykiatrien, i boliger for funksjonshemmede eller psykisk utviklingshemmede, ved opptrenings- og behandlingssentre, og i skolen med barn eller ungdom som har behov for ekstra hjelp.

Det er med andre ord en yrkesretning som gir mange og varierte muligheter

Bli helsefagarbeider i Buskerud

Helsearbeiderfaget er en etterspurt yrkesretning i kommunene i Buskerud. Som lærling i Buskerud er du nærmest garantert jobb etter bestått fagprøve, og du vil ha gode fremtidsutsikter.

Som lærling i helsearbeiderfaget får du lønn under læretiden.

Les også: Lærling i Helsearbeiderfaget

Har du spørsmål vedrørende helsearbeiderfaget kan du ta kontakt for en hyggelig prat her.

Relaterte innlegg