Har du fag du ikke har bestått fra Vg1 eller Vg2?

Har du fag du ikke har bestått fra Vg1 eller Vg2?

Da skal du levere C4-skjema «Vedlegg til søknad om læreplass – ikke bestått fag» innen 1. mars.

Her skal du gi opplysninger om hvordan alle manglende fag fra Vg1 og/eller Vg2 skal bestås. For å formidles til læreplass som lærling må du ha faglige forutsetninger for å begynne og fullføre som lærling.

Du finner skjemaet nederst i høyremenyen på nettsiden vår.

Her kan du lese mer om hvordan du søker læreplass!