Fra søknad til læreplassen er i havn

Fra søknad til læreplassen er i havn

Hva skjer etter søknadsfristen 1 mars?

Etter gjennomført Vg1 og Vg2 i videregående opplæring, er det du som elev som må søke læreplass for å få fagbrevet.
Du søker via www.vigo.no – Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud.

Fristen for å søke læreplass i går ut den 1. mars.

Les hvordan du søker her:
Søknadsfrist 1. mars

Hva skjer etter 1. mars?

Når det er søkt om læreplass, vil fagopplæringskontoret forsøke å formidle eleven til en bedrift som passer, for eksempel Kommunenes Opplæringskontor.
Ansettelser gjøres i april, mai, juni og august.

Vanlig søknadsprosess

Det er kommunene/fylkeskommunen som velger ut hvem som skal tilbys læreplass Prosessen med å få en læreplass er som en vanlig jobbsøkerrunde. Alle fag på Vg1 og Vg2 må i utgangspunktet være bestått og fraværet lavt eller dokumentert. Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju og det er fint om du har en referanse fra utplassering i praksis mens du gikk på skolen.

Det er derfor svært viktig at det er oppgitt riktig adresse og telefonnummer i søknaden, og at du er tilgjengelig for kontakt i den perioden ansettelsene pågår. Det er også lurt å følge godt med på skolen i månedene frem til eksamen.

Alle kommuner har læreplasser i alle opplæringskontorets fag, men antall læreplasser i ulike fag varierer fra år til år.

Vi ønsker deg lykke til på veien mot å få læreplassen i havn!
Har du noen spørsmål rundt søknadsprosessen? Ta gjerne kontakt med oss!