Feierfaget

Feier på taketFor å bli feier går du ett år på skole, før du er tre år i lære. Tidligere var feierfaget mer fokusert på feiing av skorsteiner, mens det i dag fokuseres mest på brannforebyggende tiltak, tilsyn og informasjon.

Som feier rengjør du piper, røykkanaler, ildsteder og sentralfyringsanlegg for å forebygge brann- og gassutslipp. Du jobber ofte i nær tilknytning til brannvesenet, og de fleste feiere jobber i kommunale etater.

Slik blir du feier

For å bli feier søker du deg inn på Vg1 Bygg- og anleggsteknikk på videregående, før du er lærling i tre år. I Buskerud kan du være feierlærling i Nore og Uvdal.

Sentrale arbeidsoppgaver for en feier

Sentrale arbeidsoppgaver for en feier er vanligvis:

  • feiing av skorsteiner, røykkanaler og ildsteder
  • rensing av ventilasjonsanlegg
  • forebyggende brannvern
  • informasjonsarbeid vedrørende fyringsteknikk
  • veiledning rundt hvordan man kan redusere forurensning og sotdanning
  • tilsyn med fyringsanlegg og oljetanker
  • formidle kunnskap om riktig valg og bruk av slokkemidler- og metoder
  • begrensning av skader etter brann

Som feier får du god kunnskap om bygningskonstruksjon, bygningsmaterialer og hvordan du kan beregne hvordan ildsted, skorstein og ventilasjon fungerer sammen.

Mesterbrev som feier

Som feier kan du ta mesterbrev, og får da yrkestittelen «feiermester». Da får du i tillegg kompetanse innen økonomi, markedsføring, ledelse og høyere yrkesteori.

En feiermester har ofte ansvaret for feierarbeidet i sitt distrikt, og for andre deler av forebyggende brannvernarbeid.

Hvorfor bli feier?

Feiervesenet i Norge er regulert etter brann- og eksplosjonsvernloven. Alle norske kommuner er pålagt å ha feie- og tilsynstjenester. Tjenesten er organisert som en kommunal etat sammen med brannvesenet, men blir også drevet av private bedrifter.

Som feier kan du jobbe over hele landet, og det finnes også muligheter i statlige organer som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Du gjør også en viktig jobb for samfunnet vårt. Konsekvensene av branner er alvorlige, både med tanke på personskader, men også økonomiske tap. Gjennom informasjon og veiledning rundt riktig montering og bruk av fyringsanlegg og andre brannforebyggende tiltak, er du som feier med på å forebygge brann og annen skade. Du er samtidig med på å sikre store samfunnsverdier, og bekjemper luftforurensning og skader på miljøet.

Hvem kan bli feier?

Feieryrket kan passe for alle, men du må klare å jobbe i høyden. Du bør kunne jobbe like godt selvstendig som i team, og være både systematisk og nøyaktig. Det er et omfattende regelverk å forholde seg til, og du må like å forholde deg til andre mennesker samt være serviceorientert.

Feieryrkets historie

I Europa ble feierfaget etablert som et håndverksfag på 1600-tallet. Det skjedde etter omfattende branner som ødela hele byer og kvartaler. Det mest kjente eksempelet er bybrannen i London i 1666. Brannen startet i et bakeri, og ødela 13 200 hus, 87 kirker, seks kapeller, en rekke myndighetsbygninger, flere fengsler, fire broer og tre byporter.

Etter brannene som herjet, ble feiing ansett som et ledd i bekjempelsen av skorsteinsbrannene som var vanlige på den tiden, og feierne ble en viktig yrkesgruppe.

Feierne kom til Norden i 1639, da den norske kongen Kristian IV hentet inn faglærte feiere fra Tyskland for å feie pipene på slottet. København ble på den tiden herjet av branner som startet som pipebranner. Feiere ble også ansett som lykkebringere. Det betydde lykke å se en feier, og gjerne røre ved han.

I Buskerud finnes læreplasser som feier i Nore og Uvdal. Her kan du lese mer om kommunen.

Relaterte innlegg