Få hjelp til å velge yrke

Alle videregående skoler i Norge skal ha en utdannings- og yrkesveileder, og alle elever har krav på fag- og studieveiledning samt karriereveiledning.

Bli lærling i kontor- og administrasjonsfaget.Dette kan hjelpe deg godt på veien med å finne ut av hva du bør bli.

Karriereveilederens oppgaver

En karriereveileder har som oppgave å gi deg informasjon om offentlige og private utdanningsmuligheter og yrkesmuligheter. Du kan også få hjelp til hvilke krav som stilles, søknadsfrister og annet du må forholde deg til.

Går du allerede et yrkesfalig utdanningsprogram, får du også utdanning- og yrkesrådgivning i faget “yrkesfaglig fordypning”.

Dette kan du få hjelp til:

  • Rådgivning og veiledning knyttet til valg av utdanning og yrke
  • Oppdatert informasjon om utdanningsveier i Norge og utlandet
  • Oppdatert informasjon om yrkesområder og arbeidsmarkedet
  • Informasjon om søknadsfrister, inntaksvilkår og studielån
  • Opplæring og veiledning i jobbsøking og andre søknadsprosedyrer

Test deg selv for å finne ut hva du skal bli!

Er du usikker på hvilken linje du skal søke til videregående? Test deg selv her.

Vilbli.no har laget en test for både yrkesfaglig og studieforberedende studieretning, som hjelper deg med å finne ut av hvilken retning og yrke som kan passe for deg.

Husk at testene ikke er noen fasit, men en pekepinn på hva du kanskje bør drive med!

> Test deg selv – yrkesfaglig utdanningsprogram <

> Test deg selv – studieforberedende utdanningsprogram <

Hos Utdanning.no har de samlet opp en rekke tester du kan ta for å avdekke dine interesser og egenskaper.

Disse yrkene formidler KOB læreplasser til i Buskerud

KOB formidler lærlinger til aktuelle bedrifter i Buskerud. Vi formidler læreplasser i følgende fag:

Ta kontakt med oss i KOB dersom du har spørsmål, eller ønsker å søke læreplass innen disse fagene.

Relaterte innlegg