Hovedregel er 2 år på skole, VG 1 og VG 2 bestått, og 2 år i lære med lærekontrakt i bedrift. Relevant yrkespraksis kan gi kortere læretid.

Søknadsfrist 1.mars 

via Vigo.no til Buskerud fylkeskommune. Hele året direkte til opplæringskontoret.

Behandling av søknaden

* Fylkeskommunen registrerer søknaden og henter opp karaktergrunnlaget fra VG 1 og VG 2

* Mars-April: Søknadene oversendes opplæringskontoret, kvalitetssikres og videresendes aktuelle kommuner

* April-Juni: Intervjuer gjennomføres, referanser innhentes og ansettelser foretas

Hvem får læreplass?

* Alle kommuner har læreplasser i alle opplæringskontorets fag

* Antall læreplasser i ulike fag varierer fra år til år

* Kvalifiserte søkere vil få tilbud i Buskerud, men ikke nødvendigvis i ønsket kommune eller hjemkommune

* Lite fravær på videregående skole. Eventuelt dokumentere høyt fravær

* Bestått karakterer fra VG 1 og VG 2 eller plan for hvordan ta opp igjen fag

* Søker med utdanningsrett blir prioritert

Oppstart i lære i august – oktober i henhold til inngått arbeidsavtale