Hovedvekten i utdanningen ligger på pedagogisk metodelære og utviklingspsykologi.

iStock_000031653162Large

Hovedvekten i utdanningen ligger på pedagogisk metodelære og utviklingspsykologi. Barne- og ungdomsarbeideren arbeider vanligvis i grupper med barn, unge og enkeltbarn med behov for spesiell tilrettelegging/oppfølging i alderen 0-18 år i pedagogiske institusjoner. Retningen kvalifiserer til arbeid i barnehage, grunnskole, skolefritidsordning og videregående skole.

Samhandlingskompetanse, personlig egnethet og politiattest kreves for utøvelse av yrket.

Barne- og ungdomsarbeiderfagets hovedområder

Barne- og ungdomssarbeiderfaget er sammensatt av tre hovedområder: Helsefremmende arbeid, kommunikasjon og samhandling, og yrkesutøvelse.

Helsefremmende arbeid inkluderer fokus på sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse, og aktivteter for barn og unge.Man lærer om ulike læringsaktiviteter for vekst og utvikling. Holdninger til rus og tobakk, samt mobbing, diskriminering og kriminalitet er også en del av faget.

Ved kommunikasjon og samhandling ser man på utvikling av barn og unges selvfølelse, samt identitet og sosiale kompetanse. I yrkesutøvelse er det fokus på pedagogiske aktiviteter for barm og unge.

Sluttvurdering av læretiden

Etter endt tid som lærling skal du opp i fagprøven, som gjennomføres i en tidsramme på fem virkedager.
Har du noen spørsmål angående barne og ungdomsarbeiderfaget kan du ta kontakt her.

Ledige læreplasser i Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Kommune Antall ledige stillinger Søknadsfrist Søk her
Buskerud Fylkeskommune41. marspost@kob.no
Hurum kommune21. marspost@kob.no
Kongsberg kommune71. marspost@kob.no
Lier kommune31. marspost@kob.no
Modum kommune31. marspost@kob.no
Nedre Eiker kommune61. marspost@kob.no
Nore og Uvdal kommune21. marspost@kob.no